Lepiej Dawać niz Dostawać

By Artykuły

Ciągle o coś walczymy. Walczymy z kimś, przeciwko komuś, czemuś, w obronie czegoś… Walka jest wpisana w nasze życie, charakter. Walka o byt, o godne życie, lepsze jutro, szczęście, miłość, autorytet, uznanie, szacunek, wpływy, tytuły, pieniądze, dominację, samorealizację. Ambicje ludzkie…

Read More

Business&Beauty nr 8 / Energia/ Indie.

By Artykuły

Zapraszam do lektury  8 numeru biznesowego magazynu Business&Beauty. Przewodnia tematyka kolejnego wydania „Business&Beauty” skupia się na energii, energetyce, elektroenergetyce. Przedstawiamy rekomendacje Stowarzyszenia Euro-Atlantyckiego, jego stanowisko i wnioski z debaty na temat bezpieczeństwa elektroenergetycznego. W artykule o gazie łupkowym rozważamy spodziewane…

Read More

Business&Beauty nr 7 od 15 lutego w Empikach

By Artykuły

Przewodnią tematyką kolejnego numeru Business&Beauty jest transport i komunikacja. Artykuły dotyczące nowinek transportowych i komunikacyjnych przeplatają się z hasłami z zakresu wymiany informacji i kształtowania relacji międzyludzkich. Piszemy o właściwie i skutecznie rozwijanej asertywności, feedbacku między pracodawcą a pracownikami i…

Read More

Biznesowy magazyn Business&Beauty / nr 6

By Artykuły

W nowy rok wchodzimy z szeroko rozumianą i opisaną innowacyjnością. Przedstawiamy klastry przemysłowe jako nowoczesne środowiska łączące biznes, naukę i edukację, oparte o rozwój nowych technologii i przedsiębiorczości. Przeczytają państwo interesujące wywiady dotyczące nowoczesnych rozwiązań, m.in. z Nisanem Cohenem –…

Read More

Dyplomacja polska

By Artykuły

        Publikacje dotyczące języka dyplomacji, odczyty artykułów min. podczas konferencji koncentrujących się na problemie polsko-wschodniosłowiańskich kontaktów językowych ze szczególnym uwzględnieniem recepcji transferu kultur. Publikacja – pt. „Zarys specyfiki zapożyczeń we współczesnym rosyjskim i polskim języku prawnym  // Acta Polono–Ruthenica. –…

Read More

Artykuły, felietony, wywiady

By Artykuły

Artykuły i wywiady mojego autorstwa: Od kukuruźnika do flying team – wywiad ze Zbigniewem Niemczyckim – pobierz pdf Diamenty – najlepsi przyjaciele inwestora– pobierz pdf Piłkarze po sezonie /Iwan, Majdan, Swierczewski/ – pobierz pdf Adopcja Serca w Polsce /Ruch Maitri/–…

Read More

Event firmowy – artykuł w Posterze

By Artykuły

Zwrot event pochodzi z języka angielskiego i w tłumaczeniu dosłownym oznacza wydarzenie, zdarzenie. W pojęciu marketingowym event używany jest do określenia różnego rodzaju form wydarzeń o charakterze handlowym, promocyjnym. W polskich realiach gospodarczych jest to zwrot stosunkowo młody, a branża…

Read More