Debata – Przasnysz ‚Młodzi 2011’ 8.09

Debata zorganizowana w Przasnyszu przez stowarzyszenie ‚Młodych w Regionie‘ z udziałem młodych kandydatów startujących do Parlamentu dotyczyła spraw i problemów młodego pokolenia. Obecna na spotkaniu młodzież zadawała debatującym pytania związane ze szkolnictwem, edukacją, świadczeniami emerytalnymi.  Odniosłam się do raportu ‚Młodzi 2011‘,  który został 29 sierpnia przedstawiony w Kancelarii Rady Ministrów przez Michała Boniego i Katarzynę Hall. Raport stanowi bogaty i wartościowy zbiór danych. Zawiera wiedzę na temat młodej generacji dotyczącą różnych obszarów tematycznych. W trafny sposób, opisuje min. oczekiwania i aspiracje młodych, demografię, wyzwania związane z edukacja, wchodzeniem na rynek pracy, miejscem młodych w sferze publicznej życia. Raport jest samokrytycznym dokumentem obecnej władzy. Pamiętajmy, że młodość stanowi naturalny czynnik sprzyjający zmianom i naturalny zasób innowacyjności. Niebagatelny wpływ na światopogląd i postawę życiową młodego człowieka ma rola mentora. Obecnie zauważalnym jest wycofywanie się państwa z różnych form wsparcia młodych ludzi a funkcję wychowawczą pełni ulica – problem, który obnażył się chociażby po niedawnych zajściach w Londynie. Debata trwała 1godzinę 30 minut. Padające ze strony publiczności pytania i aktywne uczestnictwo w debacie wskazuje, iż młodzież jest zainteresowana sprawami publicznymi i rozwiązaniami systemowymi, dotyczącymi kluczowych dla nich spraw.

Paneliści: Serafina Ogończyk-Mąkowska-bezpartyjna, Unia Prezydentów-Obywatele do Senatu, Łukasz Starżyński – PO,  Błażej Makarewicz – SLD.

Debatę prowadzili: Łukasz Chrostowski – Młodzi w Regionie, Piotr Kołakowski – dyr. Szkoły medycznej w Przasnyszu.

Next Post